Zihinsel Evrimimiz

Zorluklar insan zekâsını ve düşüncesini geliştiriyor; çünkü, zekâ problem çözme becerimizdir. Bu da evrimimizi kanıtlıyor. Kültür ve uygarlık, zihnimizin kurgusu ve yapıtıdır. Dünyayı düşüncemizle var ettik.

Refah toplumları bizim polemiklerimizi bile anlayacak potansiyelden yoksunlar, çünkü problemleri yok denecek kadar az. Neden refah toplumları olan G7 ülkelerinde değil de, nüfusa oranla en zeki çocuklar bu ülkede doğuyor? Doğanın dengesi bu konuda da işliyor.

Yobazlığın, gericiliğin, budalalığın saldırıları karşısında insan genleri savunmaya geçiyor. Savaş sonrası yıllarda azalan erkek nüfusunu dengelemek istercesine erkek bebeklerin kızlara oranla daha çok doğmaları, kız çocuklarının istenmediği, ölüme terk edildiği bağnaz toplumlarda bilhassa kız bebeklerin doğumlarının yüksek olması gibi bir denge işliyor. Diyalektik işleyişi insanın zulmü ve ahmaklığı değiştiremez.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir